Ubezpieczenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze

EIB S.A. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: EIB S.A.
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 87-100 Toruń, Jęczmienna
 • Telefon/fax: tel. +48(56)6693400
 • Data zamieszczenia: 2020-11-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: EIB S.A.
  Jęczmienna 21
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. +48(56)6693400
  REGON: 87027005900000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ubezpieczenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie dzieli się na 3 części. Poszczególne części obejmują następujące rodzaje ubezpieczeń: Część 01 zamówienia: (a) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Część 02 zamówienia: (a) Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, (b) Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem działalności i posiadaniem mienia. Część 03 zamówienia: (a) Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną