Zakup i dostawa serwerów, licencji, komputerów przenośnych i stacjonarnych, skanerów, akcesoriów IT oraz podzespołów i sprzętu współpracującego z serwerem NAS dla Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska
 • Telefon/fax: tel. 226280712, , fax. 226269132
 • Data zamieszczenia: 2020-11-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego
  ul. Konwiktorska 3/5
  00-217 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 226280712, , fax. 226269132
  REGON: 14634902800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cps.srodmiescie.warszawa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa serwerów, licencji, komputerów przenośnych i stacjonarnych, skanerów, akcesoriów IT oraz podzespołów i sprzętu współpracującego z serwerem NAS dla Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa serwerów, licencji, komputerów przenośnych i stacjonarnych, skanerów, akcesoriów IT oraz podzespołów i sprzętu współpracującego z serwerem NAS dla Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego. 2. Zamówienie zostało podzielone na następujące części: Część nr 1 – zakup i dostawa serwerów. Część nr 2 – zakup i dostawa komputerów przenośnych i stacjonarnych, skanerów, licencji, akcesoriów i podzespołów do serwera NAS oraz pozostałych akcesoriów IT. Część nr 3 – zakup i dostawa komputerów przenośnych, tabletów, licencji i routerów 4G/LTE w ramach projektu „Cyfrowy Senior” z budżetu obywatelskiego na 2020 r.; Część nr 4 – zakup i dostawa komputerów przenośnych, tabletów, licencji i routerów 4G/LTE w ramach programu „Kultura bliżej seniorów” z budżetu obywatelskiego na 2020 r.; Część nr 5 – zakup i dostawa komputerów przenośnych, tabletów, licencji i routerów 4G/LTE dla rodzin objętych wsparciem CPS. 4. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie do 30.12.2020 r. 5. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ („OPZ”).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną